Makkum

Op loopafstand van onze jachthaven

Een stukje geschiedenis

Makkum is een plaats in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Tot 2011 behoorde Makkum tot de voormalige gemeente Wonseradeel.

In de middeleeuwen had Makkum de naam “Poort naar de Zuiderzee”. Dit had Makkum te danken aan twee sluizen, die eigendom waren van een nabijgelegen klooster. Makkum kon zich zo ontwikkelen tot een belangrijk handelscentrum met een strategische positie. Makkum was een belangrijk bedrijvigheids- en handelscentrum, inclusief steenbakkerijen, tegelbakkerijen, hout, olie, papier en pelmolens, scheepswerven en schelpkalkovens. De schelpkalkbranderijen waren de belangrijkste pijlers voor de welvaart van Makkum. Veel mensen waren hier werkzaam. Deze metselkalk van hoge kwaliteit werd onder andere gebruikt bij de bouw van huizen in Amsterdam. Het transport van het basismateriaal en de eindproducten gebeurde per schip en als gevolg daarvan floreerde de scheepvaart en de scheepsbouw. De schelpenvisserij was van belang naast de gewone visserij.

De 19e eeuw bracht een terugval als gevolg van het verzanden van de Zuiderzee waardoor de haven van Makkum niet meer bereikt kon worden. De bedrijvigheid liep terug en alleen de scheepsbouw en wat aardewerkfabrieken bleven over. Ook het aardewerk uit Makkum komt in beeld. Recreatie en toerisme vormen tegenwoordig de belangrijkste bron van inkomsten. Een groot recreatiegebied met jachthaven en camping is gelegen in de Makkumerwaarden, ten westen van Makkum. Naast de natuur (rietsnijderij in de Makkumerwaard) neemt de landbouw een voorname plaats in rondom Makkum. De natuurgebieden langs de IJsselmeerkust zijn vermaard door de vele vogels en de grote variëteit aan planten.
De antieke print van Makkum hiernaast is gemaakt door Bendorp (c.1790)

Markt

Iedere woensdag en zaterdagochtend in de Kerkstraat

Feesten

Makkumer Merke


Makkumer Merke, het jaarlijks terugkerende feest in Makkum welke overdag in het teken staat van het kaatsen en ’s avonds los gaat met gezellige muziek!

Makkumer Visserijdagen


In elk oneven jaar worden de Visserijdagen in Makkum georganiseerd. Voor iedereen toegankelijk en met veel activteiten en bezienswaardigheden voor jong en oud; voor elk wat wils en met iedere keer weer nieuwe verrassende onderdelen. ‘De verbintenis van Makkum met het water’ is de rode draad die door de evenementen heen loopt. De stichting Visserijdagen Makkum is opgericht in 2003, het bestuur bestaat momenteel uit tien leden die op basis van vrijwilligerswerk de stichting vorm geven. De Makkumer Visserijdagen worden voor een groot deel mogelijk gemaakt door sponsoring van bedrijven en particulieren uit Makkum en omgeving en ook gemeentelijke en provinciale sponsors. Daarnaast zijn er vele vrijwilligers die ook hun bijdrage leveren om van dit grootse evenement een mooi feest te maken.

Leugenbollepop


Een ietwat vreemde naam in Festivalland, ca. 25 jaar geleden bedacht om een oude traditie van Makkum te koppelen aan wat we toen hoopten een nieuwe traditie. Na 26 edities van Leugenbollepop kunnen we aannemen dat Makkum inderdaad een traditie rijker is geworden. Leugenbollepop is een festival voor en vooral door Makkumers, waarbij vaak het gevoel van een reünie bovenkomt drijven. Oude bekenden worden getroffen, vriendschappen hernieuwd en talent wordt ontdekt. Want naast de sociale functie is het festival ontstaan uit liefde voor muziek, waarbij onbekend en onvermoed talent zich zelf kan presenteren. Natuurlijk is er ook plaats voor bekend talent, want eenmaal een stap op het Leugenbollepop-podium smaakt al snel naar meer. Een groot aantal begaafde musici begeleiden de helden van de avond tijdens hun optreden. Hiervoor is dan maanden vooraf geoefend met de bandleden. Al deze inzet om u een onvergetelijk Makkumer avondje voor te schotelen!

Open Nederlands kampioenschap Eiwerpen


De World Egg Throwing Federation is de overkoepelende organisatie voor alle evenementen, die met eiwerpen te maken hebben. Sinds de oprichting coördineert de Federatie de belangen van nationale organisaties in de hele wereld. Eiwerpen wordt beoefend in meer dan 35 landen, waardoor het in aanmerking zou kunnen komen om te worden opgenomen in het programma van de Olympische Spelen. Onder meer in Australië, Amerika, China en Argentinië kennen jaarlijkse kampioenschappen.

 

Typisch Fries

Dwazen en gekken kijken naar andermans tekortkomingen. Dwazen en gekken sjogge nei in oar syn lekken en brekken.
Het is beter dat je buik barst, dan dat het eten bederft. Better de bûk te barsten, as it iten bedoarn.
Als hij zijn hoofd op het kussen legt, slaapt zijn kont al. As hy syn holle op it kessen leit, slept syn kont al.
‘Ik ben de baas,’ zei de man, ‘maar ik doe wat mijn vrouw zegt.’ ‘Ik bin de baas,’ sei de man, ‘mar ik doch wat myn wiif seit.’
Ooievaars en vrouwen nestelen graag hoog. Earrebarren en froulju meie graach heech nestelje.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin.
De rillingen lopen me over de rug. De grize giet my oer de grouwe.
Geen gejammer en geen geklaag, op is op en weg is weg. Gjin gerop en gjin geklei, op is op en wei is wei.
Een beetje scheef is menselijk. In bytsje bryk is in minske lyk.